Menu

Jakov M. Vežić

33% knjižničar, 33% grafičar, 33% programer

Dizajn kataloga sljedeće generacije (prvi dio)

U knjižničarskoj literaturi, a i praksi, često se u zadnje vrijeme teži izradi “Google-like” kataloga, odnosno kataloga koji izgledom i funkcionalnošću podsjeća na Google. Žarište takvog kataloga je na jednostavnom pretraživanju, s jednom kućicom i po mogućnosti automatskim dovršavanjem upita. Međutim, u takvom katalogu značajno se zanemaruje drugi aspekt knjižničnog kataloga, jasno iskazan u postupcima korisnika novog FRBR-LRM modela , a to je pregledavanje (explore) kataloga. (više…)

Standardizacija međuknjižnične posudbe u Hrvatskoj

Međuknjižnična posudba korisnicima je često nepoznata usluga. Od strane knjižničara, ona se koristi kao posljednja opcija, kada nijedna druga usluga ne može zadovoljiti informacijsku potrebu korisnika (isključujući desideratu i eventualnu nabavu građe). Međutim, zbog nepostojanja pravilnika i standarda o međuknjižničnoj posudbi u Hrvatskoj te zbog oslanjanja na papirnate potvrde i zahtjeve među knjižnicama, korisnik zatraženu građu, a samim time i informaciju, dobiva u vrlo nepravodobnom vremenu. (više…)

Parsing MARC zapisa pomoću Pythona 3 u 50 linija kôda ili manje

Pojavom prvih računala u knjižnicama te njihovom integracijom u rad knjižnica, uključujući i izradu kataložnih zapisa, knjižnice su bile prisiljene osmisliti format bibliografskih zapisa koji će biti strojno čitljiv, ali i omogućavati međusobnu razmjenu zapisa. Sve do tada, knjižnice su isključivo koristile kataloge na listićima. Međutim, 1968. godine, Henriette Avram i njezin mali tim dovršio je MARC format koji se i danas koristi u knjižnicama diljem svijeta. Doduše, od 1968. g. do danas MARC je doživio niz promjena i podijelio se na više grana, pa tako danas u knjižnicama prevladava nekoliko izvedenica MARC formata kao što su MARC21 i UNIMARC. Ipak, struktura gotovo svih izvedenica MARC formata u pozadini je ista, a ona se bitno razlikuje od drugih formata za razmjenu podataka kao što su BibTeX ili CSV, a za koje već postoji niz čitača i parsera. Nadalje, MARC formati vrlo su egzaktni pa nije teško s njima baratati. U ovom tekstu, napravit ćemo tzv. parser, odnosno čitač MARC zapisa, pomoću programskog jezika Python 3 u 50 linija kôda ili manje. Parser će vraćati listu rječnika. (više…)

Vizualno središte

U grafičkom dizajnu, raspored elemenata poput slika, teksta i drugih objekata važan je za kompozicijsku ravnotežu cjelokupne grafike. Dobar ili loš raspored elemenata može biti od presudne važnosti kada promatrač procjenjuje atraktivnost grafike. Tako će promatrači grafiku s neuravnoteženim rasporedom elemenata ocijeniti “lošom”, iako možda neće moći točno ocijeniti zašto je ona loša.

Jedan od čimbenika koji utječu na ravnotežu i raspored grafike je centriranje elemenata, bilo u odnosu na artboard, drugi element ili skup drugih elemenata. (više…)