Menu

Jakov M. Vežić

Kako napraviti program za inventuru knjiga

  1. Pokrenite PyCharm
  2. Napišite kôd

  3. ???
  4. Uspjeh!